TANI KREDYT MIESZKANIOWY, NAJLEPSZE KREDYTY HIPOTECZNE ::

Kredyt Mieszkaniowy - kompleksowe informacje dotyczące produktów i usług bankowych takich jak: rachunki bankowe, kredyty i pożyczki, lokaty bankowe. Serwis kredyt-mieszkaniowy.com Twoim najlepszym doradcą finansowym. Wypełnij wniosek online.

Porównanie kredytów mieszkaniowych Ranking kredytów mieszkaniowych

KREDYT MIESZKANIOWY, HIPOTECZNY, BUDOWLANY

:: WSZYSTKO O KREDYCIE MIESZKANIOWYM ::
Co to jest kredyt mieszkaniowy ?

Kredyt mieszkaniowy jest udzielany na: zakup nowego lokalu mieszkaniowego, zakup lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym, przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe, zakup domu jednorodzinnego, zakup garażu, wykup mieszkania komunalnego, zakładowego, zakup domku letniskowego.

Kredytobiorcą kredytu mieszkaniowego zazwyczaj może być osoba fizyczna która posiada: miejsce zamieszkania w kraju, pełną zdolność do czynności prawnych, uregulowany stosunek do służby wojskowej, stałe dochody uzyskiwane z:
- tytułu świadczonej pracy, renty lub emerytury,
- prowadzonej działalności gospodarczej na własny rachunek,
- innego udokumentowanego źródła (np z czynszów, wykonywania wolnego zawodu, itp.)
- zdolność kredytową.

Wysokość kredytu mieszkaniowego uzależniona jest od zdolności kredytowej rozumianej jako możliwość terminowej spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami umownymi, ze stałych dochodów netto Kredytobiorcy w terminach określonych w umowie kredytowej. Większość polskich banków udziela kredyty mieszkaniowe do wysokości 80% wartości planowanego zakupu, zdarzają się także oferty banków kredytujących 100 wartości - wtedy najczęsciej brakujący % należy ubezpieczyć. Zazwyczaj kredytobiorca zobowiązany jest udokumentować posiadany wkład własny przeznaczony na określony zakup (przeważnie min. 10%).

Aby otrzymać kredyt mieszkaniowy należy złożyć wniosek kredytowy poprzez nasz serwis - taki formularz jest przesyłany automatycznie do banku. Bank lub doradca finansowy następnie kontaktuje się i prowadzi sprawę kredytu ... Będzie konieczne prawdopodobnie (w zależności od rodzaju kredytu i banku) przygotować dokumenty stwierdzające stałe źródła i wysokość dochodów kredytobiorcy i poręczycieli m.in.: zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów; odcinek renty lub emerytury za ostatni miesiąc wraz z decyzją o przyznaniu tych świadczeń (do wglądu); zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za ostatnie, najczęściej, trzy miesiące i nie zaleganiu z podatkami (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą), a w przypadku osób rozliczających się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami i składkami ubezpieczeniowymi; zaświadczenie o przychodach, a w przypadku osób rozliczających się w formie karty podatkowej zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami i składkami ubezpieczeniowymi; inne dokumenty pozwalające określić stałe dochody uzyskiwane z innych źródeł.

Najczęściej wymaganymi przez banki dokumentami są także:

  • Zaświadczenie od sprzedającego o wartości nieruchomości
  • Zaświadczenie o terminie oddania lokalu mieszkalnego/garażu/domku jednorodzinnego do zasiedlenia eksploatacji
  • Umowa przedwstępna
  • Aktualny odpis z księgi wieczystej

Prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą i dokładne przeczytanie wymogów danego banku.

Kredyt mieszkaniowy może być przyznawany nie tylko w złotych polskich, ale również w walutach obcych. Najczęściej w dolarach amerykańskich, euro oraz frankach szwajcarskich (CHF). Prosimy o zapoznanie się z promocjami, gdyż kredyty w złotówkach stają się coraz tańsze i mają jedną podstawową zaletę w stosunku do kredytu w innej walucie - nie ponosi się ryzyka kursowego.

KREDYT NA ZAKUP MIESZKANIA

Nie wiesz jaki kredyt na zakup mieszkania wybrać ? Jeśli masz wątpliwości to proponujemy skorzystanie z darmowego doradcy kredytowego, który ma dostęp do najlepszych kredytów mieszkaniowych i hipotecznych w Polsce. Zapraszamy do działu :

NAJLEPSZE KREDYTY MIESZKANIOWEKREDYTY BANKOWE OFERTA
Korzystna oferta banków online.
Wyślij wniosek przez internet.
Czy wiesz że: Hipoteka jest to jedno z ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomości, służące zabezpieczeniu oznaczonej wierzytelności pieniężnej. Pozwala ono wierzycielowi hipotecznemu dochodzić zaspokojenia wierzytelności z nieruchomości, niezależnie od tego, czyją ona stała się własnością (tzn. zbycie nieruchomości przez dłużnika nie narusza prawa wierzyciela do dochodzenia roszczeń). Dodatkowo zaspokojenie to ma pierwszeństwo przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości

Wszelkie prawa zastrzeżone 2013 © kredyt-mieszkaniowy.com - najlepsze banki, kredyty i pożyczki przez internet.