kredyt-mieszkaniowy.com

Speed Test

Kredyt

Kredyt to zobowiązanie pieniężne, które jest zaciągane w bankach. Kredyt zawsze jest udzielony na określony cel, czas oraz na określony procent. Okres spłaty kredytu może być bardzo różny - może to być przykładowo zarówno okres trzech miesięcy jak i trzydziestu lat. Najdłuższe kredyty stanowią kredyty hipoteczne, często będące źrodłem finansowania zakupu mieszkania. Przy decyzji o udzieleniu kredytu kluczowe znaczenie ma zdolność kredytowa.
Oprocentowanie kredytu jest głównym źródłem zarobków banków na kredytach, oprócz tego pobierane być mogą różne opłaty i prowizje za udzielenie i obsługę takiego kredytu. Odsetki kredytowe opłaca kredytobiorca, składają się one częściowo na ratę kredytu.
Kredyty są zaciągane na różne cele, zarówno przez osoby fizyczne, jak i firmy. Pełnią funkcje kreatywne, płatnicze, finansowe i kontrolne. Charakteryzują się pieniężnym wymiarem, zwrotnością, celowością, zabezpieczeniem i odpłatnością.

Podział kredytów

Kredyty można dzielić ze względu na różne kryteria, między innymi na przeznaczenie, czas spłaty, zabezpieczenie, walutę

Podział ze względu na czas spłaty:

  • krótkoterminowe (do 12 miesięcy)
  • średnioterminowe (do 5 lat)
  • długoterminowe (powyżej 5 lat)

Podział ze względu na przeznaczenie:

  • na działalność gospodarczą
  • konsumpcyjny
  • mieszkaniowy

Podział ze względu na walutę:

  • w polskiej walucie
  • w dewizach - walutowe

Podział ze względu na zabezpieczenie:

  • lombardowe
  • hipoteczne