kredyt-mieszkaniowy.com

Speed Test

Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego

Stawka oprocentowania kredytu mieszkaniowego jest podawana przez banki w ujęciu rocznym. Raty kredytowe są opłacane z kolei każdego miesiąca, co sprawia iż każdorazowo bank oblicza odsetki od kapitału pozostałego do spłacenia stosując roczną stopę procentową proporcjonalnie do ilości dni w danym miesiącu. Przykładowo, jeśli oprocentowanie rocznie wynosi 3%, a w danym miesiącu jest 31 dni, oprocentowanie miesięcznej raty kredytowej wyniesie 0,25% (31/365 * 3).Stawka oprocentowanie kredytów hipotecznych.
Jeśli chodzi o oprocentowanie kredytów hipotecznych, trzeba wiedzieć iż jest ono ustalane na zasadzie oprocentowania zmiennego, zależącego od stawek WIBOR (dla kredytów złotówkowych) lub LIBOR (dla kredytów walutowych).

WIBOR

W tej chwili panują ogólnie korzystne warunki pod względem oprocentowania do zaciągania kredytu mieszkaniowego. To ile zapłacimy za ratę naszego kredytu zależy w dużej mierze od stawki WIBOR (kredyt w PLN). Najprościej rzecz ujmując, WIBOR to stopa oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Określa stawkę pożyczki na rynku pomiędzy bankami i ma bardzo duże znaczenie w złotówkowych kredytach hipotecznych, ponieważ jest częścią składową oprocentowania. Określana jest jako zmienna stopa referencyjna i ma bezpośredni wpływ na oprocentowanie kredytów - im niższa, tym niższe raty zapłacimy.

Dla osób zaciągających kredyt najbardziej istotne są stawki WIBOR 3M oraz WIBOR 6M, ponieważ one są analizowane przy ustalaniu kosztów kredytu. Stawki te są aktualizowane odpowiednio co trzy i sześć miesięcy, co w praktyce spowoduje, iż zmiana tych stawek spowoduje reakcję banku po 3 lub 6 miesiącach. Bank wówczas może zmniejszyć lub zwiększyć oprocentowanie kredytu mieszkaniowego co sprawi iż nasza rata będzie mniejsza lub większa. Obecnie stawka WIBOR 3M wynosi tylko 1,65%.

Wkład własny

Warto pamiętać o tym, iż również Komisja Nadzoru Finansowego wprowadzając rekomendację S, zobowiązała banki do wymagania wkładu własnego od kredytobiorców, który ma stopniowo rosnąć. W 2014 roku było to 5%, w roku obecnym jest to 10%, w 2016 15%, a w roku 2017 aż 20%. Posiadanie dużego wkładu własnego może być dla niektórych problemem, dlatego zwlekanie z decyzją o wzięciu kredytu mieszkaniowego może się wiązać z tym, iż nasz wkład własny może być dwukrotnie wyższy niż obecnie (jeśli zdecydujemy się na kredyt w 2017 roku). Można jednak próbować uniknąć lub zminimalizować ciężar wkładu własnego poprzez program Mieszkanie dla Młodych, wzięcie pożyczki na wkład przed kredytem, czy inny sposób.